ДГ "Пролет", гр. Русе


Обща информация

ДГ "Пролет" предлага качествено образование, съобразено с държавните образователни стандарти. Работи се с нови образователни технологии, като се стимулира участието и на семейството. Градината разполага с творчески педагогически екипи, изграждащи личностни качества в децата чрез много обич и внимание. Основна цел на педагозите е децата да са обучавани и възпитавани в среда, даваща възможност за достигане на високи нива на подготовка, съобразени с индивидуалните възможности на всяко дете.

Актуално

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy