Групи

Учители: 

Бисерка Трифонова и Анелия Памукова

Помощник възпитател: Теодора Стоянова

Учители: 

Геновева Николова и Стела Райкова

Помощник възпитател: Соня Николова

Учители: 

Снежана Петрова и Йорданка Николова

Помощник възпитател: Кремена Русева

Учители: 

Савка Серафимова и Валентина Ганчева

Помощник възпитател: Христина Николова

Учители: 

Мария Георгиева и Нилюфер Белберова

Помощник възпитател: Светла Николова

Група Звънче

филиал Червена вода

Учители: 

Венелина Добрева и Мариана Добрева

Помощник възпитател: Христомира Добрешкова