Група Звездички

Учители: 

Снежана Петрова  и 

Йорданка Николова

Помощник възпитател: 

Кремена Русева


В група "Звездички", очите на децата блестят като звездички. 

Учат се, играят, пеят, щастливи и доволни, като птички волни.

Група "Звездички" се намира в крило А на детска градина "Пролет". 

В светлите и просторни стаи сме създали условия за пълноценни игри, максимално удовлетворяващи социалните потребности на децата и тяхната необходимост да общуват помежду си. Създали сме условия за оптимално развитие на познавателните интереси и активности. За поставените цели ще разчитаме на партньорство с родителите.


Седмично разписание