Група

ЗвънчеУчители:

Венелина Добрева и

Мариана Добрева

Помощник възпитател:

Христомира Добрешкова

Звъни звънчето зън - зън - зън.

Дечица ставайте от сън!

В детската градина е чудесно

играем, пеем, учим лесно.

Група "Звънче" се намира във филиал на ДГ "Пролет", в с. Червена вода.

Ние екипът на гр. “ Звънчезнаем, че всяко дете е малко чудо. Уважаваме уникалността и потенциала на децата от групата и работим за достигане на оптималното им развитие.