За нас

Нашата история

Детската градина е открита на 07. 09. 1977г. с името ЦДГ "Гаврил Генов". Още от откриването в детската градина се работи по съвременни за времето си методики и програми. Учителите в детската градини внедряват добри практики като работят съвместно с Института за Детски учители, а по-късно и с РУ"Ангел Кънчев". Години наред детската градина е "базова" към Русенски университет.

1989г е година на промяна, която поставя всички в ситуация на преосмисляне на цялостната дейност на детската градина. Има промяна в учебната програма, стимулираща творческата изява на учители и деца. Провеждат се много открити уроци пред учители от други градини, пред студенти и родители.

През септември 1990г. започва строеж на басейн в детската градина, който с малко прекъсване работи и днес.

От 1990/91г. в детската градина започва изучаването на немски, а малко по-късно и на английски език като допълнителна дейност. В детската градина винаги е било приоритет децата да развиват индивидуалните си възможности и таланти, затова се водят разнообразни допълнителни дейности - народни и спортни танци, футбол и др.

Квалификацията на педагозите винаги е била приоритет за ръководството на детската градина.

През юни 1993г. се обединяват ЦДГ "Гаврил Генов" и ЦДГ "Първи юни" под общото име "Пролет"(Пролет 1 и Пролет 2). По-късно /1998г./ ДГ "Пролет"2 бе отделена за работа с деца със специални образователни потребности и започва работа под името "Зора".

Активно се работи както в ежедневна работа по общообразователната програма, така и се организират разнообразни творчески дейности - тържества, развлечения, концерти, изложби, участие в конкурси, театри и др.

От създаването си, а и до днес в центъра на работата на педагогическия екип в ДГ "Пролет" е детето с неговите индивидуални способности, умения и нужди.


Галерия

Разгледайте снимки от наши инициативи