Екип

Ръководство и администрация 

Нашият екип притежава професионална деликатност, педагогическа култура и компетентност в общуването със семейството и различни структури и организации. Прилага разнообразни форми за работа с родителите с цел приобщаването им към възпитателния процес в детската градина.

Усилията на екипа на детската градина са насочени към:

– Детската градина да бъде едно привлекателно и желано място за всяко дете.

– Утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователна дейност.

– Създаване на възможности за пълноценна социална реализация на децата.

– Поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа.

– Мотивирани и добре подготвени деца за училище и живота.

Медицинското обслужване се извършва от квалифицирани медицински сестри. 

Станислава Дончева

Директор

info@gdproletruse.com

Гергана Йорданова

Счетоводител

info@gdproletruse.com


Валентина Върбанова

Домакин

valentina.varbanova@gdproletruse.com

Педагогически специалисти

Бисерка Трифонова

Учител група "Франклин"

Biserka.Trifonova@gdproletruse.com

Анелия Памукова

Учител група "Франклин"

Anelia.Pamukova@gdproletruse.com

Стела Райкова

Учител група "Делфини"

Stela.Raykova@gdproletruse.com

Геновева Николова

Учител група "Делфини"

Genoveva.Nikolova@gdproletruse.com

Десислава Маринова

Учител група "Калинка"

Desislava.Marinova@gdproletruse.com

Нилюфер Белберова

Учител група "Калинка"

Nilyfer.Belberova@dgproletruse .com

Снежанkа Петрова

Учител група "Звездички"

Snezhanka.Petrova@dgproletruse .com

Йорданка Николова

Учител група "Звездички"

Yordanka.Nikolova@gdproletruse.com

Мария Георгиева

Учител група "Пчеличката Мая"

Maria.Georgieva@gdproletruse.com

Габриела Диттмар

Учител група "Пчеличката Мая"

Gabriela.Dittmar@gdproletruse.com

Савка Серафимова

Учител група

 "Мечо Пух"

Savka.Serafimova@gdproletruse.com

Валeнтина Ганчева

Учител група

 "Мечо Пух"

Valentina.Gancheva@gdproletruse.

com

Венелина Добрева

Учител група "Звънче"

Venelina.Dobreva@gdproletruse.com

Мариана Добрева

Учител група

 "Звънче"

Mariana.Dobreva@gdproletruse.com

Непедагогически специалисти

Теодора Стоянова

Помощник възпитател

Соня    Николова

Помощник възпитател

Кремена Русева

Помощник възпитател

Светла Димитрова

Помощник възпитател

Христина Николова

Помощник възпитател

Христомира Добрешкова

Помощник възпитател

Диана Николова

Готвач

Красимира Ангелова

Готвач

    Ваня      Пенчева

Готвач

Медицинска сестра

                              Ива Симеонова