Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към ДГ "Пролет"

  • Председател:

Велина Калинова

  • Членове:

Драгомир Маринов

Бедиха Шукри

Десислава Котларова

Живодар Георгиев

Прикачени документи