Седмично меню

Храната в детските градини на територията на община Русе се предлага по предварително изготвено седмично меню за всички детски градини.