Обучения на педагогическите специалисти

Тема на обучението: „Обучение на учители по проект АПСПО““
Място на провеждане: х-л „Рига“, гр. Русе
Период на провеждане: 04.06.06.06.2022 г.
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 2

Тема на обучението: „Googleсайт на детската градина“
Място на провеждане: ОУ „Отец Паисии“, гр. Русе
Период на провеждане: 27.07.2022 г.
Начален час и краен час: 14.00 – 17.00
Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 2