покана

Prilojeniya_pokana_meso

покана-1.pdf“>поканаЗаповед 06.07.2018 качен на 06.07.2018 , 11.15

Съобщение качен на 21.06.2018 , 11.00

Протокол 19.06.2018 качен на 20.06.2018 , 14.00

Заповед 20.06.2018  качен на 20.06.2018 , 14.05

Заповед 05.06.2018 качен на 05.06.2018 , 09.30

Обява чл.20,ал.3 от ЗОП   качен на 05.06.2018 , 09.30

Ценово предложение качен на 05.06.2018 , 09.30

Указания за подготовка на офертите    качен на 05.06.2018 , 09.30

Проект на договор  качен на 05.06.2018 , 09.30

Техническа спецификация качен на 05.06.2018 , 09.30

Образец 1 качен на 05.06.2018 , 09.30

Образец 2 качен на 05.06.2018 , 09.30

Образец 3 качен на 05.06.2018 , 09.30

Образец 4 качен на 05.06.2018 , 09.30

Обрзаец 5 качен на 05.06.2018 , 09.30

Образец 6 качен на 05.06.2018 , 09.30

Prilojenie_1 качен на 05.06.2018 , 09.30

Prilojenie_2 качен на 05.06.2018 , 09.30

Prilojenie_3 качен на 05.06.2018 , 09.30

Prilojenie_4 качен на 05.06.2018 , 09.30

Prilojenie_5 качен на 05.06.2018 , 09.30

Prilojenie_6 качен на 05.06.2018 , 09.30

Prilojenie_7 качен на 05.06.2018 , 09.30
покана