Прием

Документи

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:

  1. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в РБ ( ДВ,бр.45/2005г).

  2. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.

  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

  5. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно на ОЗБ – не по-рано от 3 дни преди постъпване.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

  1. Ако детето отсъства по здравословни причини представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение.

  2. Ако детето отсъства повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен.

  3. Ако детето отсъства повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ