База

          ДГ ”Пролет” разполага с обновена, съобразена с възрастта на децата материална база.
Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище. Просторните занимални са обзаведени съобразно потребностите на децата: светли тонове, подходящи мебели и играчки. В тях са обособени кътове за игра, учебни занимания, изобразителни и приложно-творчески дейности. Стремежът ни е максимално да се доближим до домашната среда.
На разположение на децата е обновен физкултурен салон, в който се провеждат спортно- развлекателните дейности.
За радост на децата имаме и покрит плувен басейн с квалифициран учител по плуване.
Детската градина разполага с голям двор за игри на открито с отделни площадки за всяка група.
В детската градина има кухня, в която три пъти на ден се приготвя храна за присъстващите деца. За правилното и рационално хранене се грижи екип от двама готвачи и медицинска сестра.
Детската градина е под видеонаблюдение.