Екип

Нашият екип притежава професионална деликатност, педагогическа култура и компетентност в общуването със семейството и различни структури и организации. Прилага разнообразни форми за работа с родителите с цел приобщаването им към възпитателния процес в детската градина.
Усилията на екипа на детската градина са насочени към:
– Детската градина да бъде едно привлекателно и желано място за всяко дете;
– Утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователна дейност;
– Създаване на възможности за пълноценна социална реализация на децата;
– Поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа;
– Мотивирани и добре подготвени деца за училище и живота.
Медицинското обслужване се извършва от квалифицирани медицински сестри.