Структура

ДГ “Пролет” е обединение от две основни специално строени сгради на централно отопление, свързани посредством топла връзка, на ул. “Котовск” 15 и един филиал – „Звънче“, с. Червена вода, Община Русе.
В ДГ “Пролет” функционират 7 групи с общо 162 деца, разпределени по възрастов признак.